Besök i en by i Gambia

DSC3150  Jonas förbereder den kommande fotbollsmatchen. DSC3149  Taktiksnack DSC3156  ...och nu är spelet igång DSC3157  Varierande engagemang på planen
DSC3167  Fotbollsspel - bäst att sticka! DSC3160  Jonas har bollen DSC3163 DSC3134  Matlagning
DSC3142  En rejäl mortel är bra DSC3147 DSC3121  Jordnötslager DSC3114  Byn